Η ψηφιοποίηση έχει φέρει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή καθώς και στη σχέση μας με το κράτος. Στη δημόσια συζήτηση γύρω από τις νομικές πτυχές της καινοτομίας ,καθώς και τον αντίκτυπο ορισμένων πρωτοβουλιών, εκφράζονται συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Έχετε σκεφτεί πώς η επιχείρησή σας μπορεί να πάρει μια σημαντική θέση στη δημόσια συζήτηση και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό της;

 

Ως DLE, έχουμε συμβουλεύσει αρκετές επιχειρήσεις καθώς και κρατικές οντότητες σχετικά με τεχνολογικές εφαρμογές, τη χρήση δεδομένων και τη σχέση μεταξύ της επιχειρηματικής ελευθερίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προετοιμάζουμε στρατηγικά τους πελάτες μας για τη δημόσια συζήτηση που μπορεί να προκαλέσει μια δική τους πρωτοβουλία και ταυτόχρονα, θέτουμε τα θεμέλια για την αποτελεσματική ενσωμάτωση συγκεκριμένων νομικών αρχών στην τελική παρεχόμενη υπηρεσία / εφαρμογή/ προϊόν.

Η Στρατηγική συμβουλευτική για διαβούλευση ζητημάτων της DLE, δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε κάθε εταιρεία, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και συμμορφωμένη, ή στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων ή της νομοθετικής εξουσίας, να λαμβάνει υπόψη κάθε διαφορετική παράμετρο πριν προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Στην προσπάθειά σας να καινοτομήσετε και ταυτόχρονα να διατηρήσετε τον έλεγχο, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε

.. ή στείλτε μας ένα μήνυμα!