Η ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει ευκαιρίες για κατάχρηση τόσο του διαδικτύου όσο και των υπολογιστών για εμπορικό όφελος, κατασκοπεία ή άλλο εγκληματικό σκοπό. Σήμερα, οι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο είναι από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα άτομα.

 

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μπορεί να ιδωθεί είτε ως μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης είτε ως μέρος ενός κανονισμού, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή η PSD2, που επιβάλλουν ένα γενικό καθήκον ασφαλείας σε οργανισμούς, ή ως ένα αυτόνομο νομικό ζήτημα, δεδομένου ότι η νομοθεσία καθίσταται όλο και πιο εξειδικευμένη: η Οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών (οδηγία NIS) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομοθεσίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που εκπονήθηκε για συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

 

Παράλληλα, εκπροσωπούμε άτομα ή οργανισμούς σχετικά με εγκλήματα που συντελούνται στον κυβερνοχώρο ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Τα εγκλήματα αυτά μπορούν να προκύψουν από παραβιάσεις ή επιθέσεις και ο αντίκτυπός τους μπορεί να είναι από προσωπικός έως παγκόσμιος.

 

Η ομάδα της DLE είναι πρωτοπόρος στα αναδυόμενα νομικά πεδία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει εσάς ή τον οργανισμό σας.

Επικοινωνήστε

.. ή στείλτε μας ένα μήνυμα!