Η τεχνογνωσία μας σε όλες τις πτυχές του δικαίου και των νέων τεχνολογιών, μας βοηθά να απαντήσουμε ακόμη και στα πιο εκτεταμένα και πολύπλοκα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τις συνεχώς αναδυόμενες τεχνολογίες. Παρότι τα ζητήματα φήμης και οι επαπειλούμενες ποινές μπορεί να είναι σοβαρά κίνητρα για τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, οι σύγχρονες προκλήσεις παρέχουν επίσης μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και διαφοροποίηση.

Επιπλέον, στο μέλλον –ή ακόμη και σήμερα–, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει θεμελιώδη επίδραση στην ανθρωπότητα και επομένως υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για ρύθμιση της ηθικής των μηχανών. Έχοντας ήδη συμμετάσχει ως νομικοί σύμβουλοι σε ερευνητικά προγράμματα για συστήματα αναγνώρισης φωνής και προσώπου, καθώς και για αυτόνομα συστήματα, υποστηρίζουμε την υποχρέωση διαφάνειας της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη για ισχυρούς ηθικούς κώδικες δεοντολογίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ζητήματα εγγενών προκαταλήψεων.

Το ευρύ φάσμα των εξειδικευμένων συμβουλών μας καλύπτει προϊόντα, υπηρεσίες, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, την εκμετάλλευση μεγάλων δεδομένων (big data) και ανοιχτών δεδομένων (open data), την ανάπτυξη λογισμικού, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα κρυπτονομίσματα, τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια και την υπεύθυνη καινοτομία.

 

Παρέχουμε πρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν τους τομείς παροχής των υπηρεσιών μας, όπως η χάραξη πολιτικών, η σύνταξη συμφωνητικών όρων και προϋποθέσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και διαδικασίας που σχετίζεται με το απόρρητο και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 

Εκτός από τα παραπάνω, οι υπηρεσίες μας στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 

 • Προστασία προσωπικών δεδομένων & ιδιωτικότητας
 • Κυβερνοασφάλεια 
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Συμβουλευτική για Ηθική Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Ethics)/ Υπέυθυνος Ψηφιακής Ηθικής (Digital Ethics Officer Services)
 • Εκτιμήσεις Αντικτύπου για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Cloud computing (SaaS, IaaS and PaaS)
 • Συμφωνίες API 
 • Συμφνωνίες Ανάπτυξης Λογισμικών 
 • Συμφωνίες Μεταφοράς Τεχνολογίας
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (σύσταση και συμμόρφωση ηλ. Καταστήματος) 
 • Απομακρυσμένες πληρωμές
 • PCI DSS
 • Θέματα συμμόρφωσης για κρυπτονομίσματα

Επικοινωνήστε

.. ή στείλτε μας ένα μήνυμα!