Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (Οδηγία ΕΕ 2019/1937) ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 για να παρέχει και να προωθήσει έναν ασφαλή τρόπο στους πολίτες για να μιλούν και να αναφέρουν κάθε είδους παραβιάσεις ή παραπτώματα στο εργασιακό τους περιβάλλον (ιδιωτικό ή δημόσιο) και όχι μόνο. Οι τύποι ανησυχίας που μπορεί να εγείρονται στο πλαίσιο ενός συστήματος τέτοιων καταγγελιών, σχετίζονται με σοβαρά και ευαίσθητα θέματα που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητες κάθε εταιρείας. Τα προαναφερθέντα θέματα μπορεί να αναφέρονται –μεταξύ άλλων– σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δωροδοκία ή διαφθορά, κάθε είδους απάτη, σοβαρές παραβιάσεις των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων και γενικότερα κατά της ζωής ή της υγείας των ατόμων, καθώς και σοβαρές μορφές διακρίσεων ή παρενόχληση.

Εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί με περισσότερους από 50 υπαλλήλους θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με την οδηγία έως τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ επίσης μικρότερες εταιρείες μπορούν να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας αυτοβούλως.

Η DLE, χάρη στην εμπειρία της  στο χειρισμό υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την δημόσια διαβούλευση επί του θέματος, είναι σε θέση να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν Συστήματα Εσωτερικών Διαύλων Αναφοράς και συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς.

Επικοινωνήστε

.. ή στείλτε μας ένα μήνυμα!